Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc ngành y tế

Posted by drvdt on T2, 01/08/2018 - 17:09
Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

CHƯƠNG TRÌNH STAR TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 07/CT-BYT 01/11/2017

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc ngành y tế.

Về mặt quản lý đây là nội dung quan trọng của bệnh viện.

Tuy nhiên về mặt kỹ thuật và nội dung thật sự thì đơn thư khiếu nại, tố cáo là sự cố. Tiếp công dân bản chất là khắc phục (hậu quả) sự cố và giải quyết (nguyên nhân) vấn đề.

Đừng tạo thêm việc cho quản lý bằng cách lập kế hoạch mới triển khai chỉ thị này. Hãy kiện toàn hệ thống Quản lý sự cố hiện có (Chương trình STAR) để đáp ứng yêu cầu của chỉ thị.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top