Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Hướng dẫn Quản lý sự cố trong bệnh viện - [Full]

Posted by drvdt on T2, 01/08/2018 - 16:57
Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỰ CỐ TRONG BỆNH VIỆN

MỤC LỤC

LƯU Ý

1. KHÁI NIỆM SỰ CỐ

1.1. Sự cố là gì?

1.2. STAR là gì?

2. PHÂN LOẠI SỰ CỐ - BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH

2.1. Tổng quan về phân loại sự cố

2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực chuyên môn trong bệnh viện

2.3. Các kênh tiếp nhận sự cố

3. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO SỰ CỐ

3.1. Những sự cố cần báo cáo

3.2. Báo cáo sự cố tự nguyện và Báo cáo sự cố bắt buộc

3.3. Báo cáo khi nào

3.4. Ai báo cáo

3.5. Báo cáo ở đâu, cho ai

3.6. Cách báo cáo (trên phần mềm)

4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỰ CỐ

4.1. Khắc phục hậu quả sự cố

4.2. Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân)

4.3. Ghi nhận, báo cáo, giảm sát, thúc đẩy hành động

5. PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ

6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top