Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Bộ trưởng đã ký quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top