Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Diễn đàn quản lý chất lượng

Diễn đàn được tổ chức tại Bệnh viện Bà Rịa. Vui lòng click vào hình để xem thông tin và đăng ký

Tài nguyên: 

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top