Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Sự kiện sắp tới

Bạn sẽ thấy các sự kiện sắp diễn ra bên dưới. Nếu được phép, bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện mà mình quan tâm.

Ngày: 09/21/2017 - 07:00 to 09/22/2017 - 19:00
Vị trí:
686 Vo Van Kiet, P. Long Tam
Ba Ria Ba Ria - Vung Tau 790000
Việt Nam

Hội nghị lần 1 năm 2015 - Tại bệnh viện Bạch Mai

Hội nghị lần 2 năm 2016 - Tại bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng

Hội nghị lần 3 năm 2017 - Tại bệnh viện Bà Rịa [Dự kiến]

Ngày: 11/20/2016 - 07:00 to 12/31/2016 - 16:30
Vị trí:
Hà Nội
Hà Nội Hà Nội
Việt Nam

Kiểm tra theo kế hoạch khu vực phía Bắc

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top