Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Tài nguyên

Bảng tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh - Issue 2 - 11 Jun 2017

Tiếp theo tin tức về Tai biến chậy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Bảng tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh - Issue 1 - 4 Jun 2017

Tuần qua sự kiện lớn nhất là sự kiện tai biến xẩy ra với bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Dịch sách

Click vào đây để vào trang dịch sách.

Kinh nghiệm Cải tiến chất lượng

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai QLCL/ATNB tại các đơn vị

Trang

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top