Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Các bộ tiêu chí chất lượng

Cung cấp Bộ tiêu chí chất lượng trực tuyến:

1. File word/excel/pdf các bộ tiêu chí chính thức, cập nhật nhất

2. Phiên bản online để tra cứu các bộ tiêu chí chính thức, cập nhật nhất

- Tích hợp hướng dẫn triển khai;

- Tích hợp hướng dẫn đánh giá;

- Tích hợp các góp ý gửi đến các nhà quản lý. Có thể trích xuất ra các báo cáo để mọi người gửi cho đơn vị chủ quản của mình;

- Tích hợp các bằng chứng minh họa cho các mức điểm và kèm theo tính năng vote (đánh giá) của cộng đồng;

3. Các phần mềm hiện có trên thị trường

4. Kết quả triển khai của các đơn vị (chỉ những đơn vị nào công bố mới có)

5. Điểm chất lượng của các đơn vị: nguồn từ cơ quan quản lý

Tài nguyên: 

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top