Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Cộng đồng

Kinh nghiệm Cải tiến chất lượng

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai QLCL/ATNB tại các đơn vị

Diễn đàn quản lý chất lượng

Diễn đàn được tổ chức tại Bệnh viện Bà Rịa. Vui lòng click vào hình để xem thông tin và đăng ký

Cộng đồng Quản lý chất lượng

Cộng đồng dành cho những ai quan tâm đến chất lượng trong y tế.

Mục đich của cộng đồng là:

- Chia sẻ tài liệu

- Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức

- Trao đổi các vướng mắc trong việc áp dụng, triển khai các hoạt động quản lý chất lượng

- Tìm đối tác, xây dựng đội ngũ cho các dự án quản lý chất lượng tại đơn vị của mình

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Đăng kí nhận RSS - Cộng đồng
Back to Top