Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Cộng đồng Quản lý chất lượng

Cộng đồng dành cho những ai quan tâm đến chất lượng trong y tế.

Mục đich của cộng đồng là:

- Chia sẻ tài liệu

- Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức

- Trao đổi các vướng mắc trong việc áp dụng, triển khai các hoạt động quản lý chất lượng

- Tìm đối tác, xây dựng đội ngũ cho các dự án quản lý chất lượng tại đơn vị của mình

Tài nguyên: 

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top