Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Phần mềm

Phần mềm quản lý tiêu chí chất lượng

Khuyến khich các đơn vị giới thiệu phần mềm của mình cho các bệnh viện tại đây.

Vui lòng email đến chatluongbenhvien.vn@gmail.com tài liệu của công ty để chúng tôi post lên đây.

Chất lượng khám chữa bệnh chỉ khuyến cáo các bệnh viện sử dụng phần mềm để hỗ trợ công việc, không khuyến cáo cụ thể phần mềm nào. Danh sách các phần mềm liệt kê theo thứ tự nhận tin.

Các bệnh viện có thể tham khảo ý kiến của các đơn vị đã dùng phần mềm ở bên dưới.

1. Phần mềm Dr5 - Standard

Phần mềm Quản lý chất lượng

Cung cấp phần mềm quản lý chất lượng và quản lý bệnh viện.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Đăng kí nhận RSS - Phần mềm
Back to Top