Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Tiêu chí

Các bộ tiêu chí chất lượng

Cung cấp Bộ tiêu chí chất lượng trực tuyến:

1. File word/excel/pdf các bộ tiêu chí chính thức, cập nhật nhất

2. Phiên bản online để tra cứu các bộ tiêu chí chính thức, cập nhật nhất

- Tích hợp hướng dẫn triển khai;

- Tích hợp hướng dẫn đánh giá;

- Tích hợp các góp ý gửi đến các nhà quản lý. Có thể trích xuất ra các báo cáo để mọi người gửi cho đơn vị chủ quản của mình;

- Tích hợp các bằng chứng minh họa cho các mức điểm và kèm theo tính năng vote (đánh giá) của cộng đồng;

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Đăng kí nhận RSS - Tiêu chí
Back to Top