CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6)

CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6)

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.0-0.0
Mức điểm
0
Điểm tối đa
5

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Hướng dẫn

Ở đây chỉ chia sẻ cách triển khai và cách duy trì tiêu chí. Các thắc mắc vui lòng hỏi trong diễn đàn, không ghi ở đây.