A1.1.2. Chưa có bàn/quầy và nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

2. Chưa có bàn/quầy và nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.2
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Hướng dẫn

Mục lục tiêu chí

Đang hiển thị -9 - 0 trong 0 mục

Không có dữ liệu!