A1.1.3. Giá tiền trông xe ghi không rõ ràng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi liên tục.

3. Giá tiền trông xe ghi không rõ ràng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi liên tục.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.3
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Hướng dẫn

Mục lục tiêu chí

Đang hiển thị -9 - 0 trong 0 mục

Không có dữ liệu!