C1.2.24. Có bản sơ đồ cửa và cầu thang thoát hiểm tại đầy đủ các hành lang.

24. Có bản sơ đồ cửa và cầu thang thoát hiểm tại đầy đủ các hành lang.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.2-4.24
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Hướng dẫn

Ở đây chỉ chia sẻ cách triển khai và cách duy trì tiêu chí. Các thắc mắc vui lòng hỏi trong diễn đàn, không ghi ở đây.

Mục lục tiêu chí

Đang hiển thị 1 - 10 trong 761 mục