Đang hiển thị 1-20/73
STT Tiêu đề Ban hành 7. Văn bản thay thế 8. Văn bản liên quan
1 CÔNG VĂN 7316/BYT-MT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
PDF icon cong-van-7316-byt-mt.pdf
1. Bộ Y tế
03/09/2021
1. Đang hiệu lực
2 Công văn 1066/KCB-ĐD&KSNK V/v tăng cường đào tạo điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19
PDF icon file_20210904_083506_cv1066.kcb_._nhan_luc_dd_csnb.pdf
1. Bộ Y tế
31/08/2021
1. Đang hiệu lực
3 Công điện 1323/CĐ-BYT 2021 triển khai giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam
PDF icon cong-dien-1323-cd-byt.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1323-cd-byt.doc
1. Bộ Y tế
05/09/2021
1. Đang hiệu lực
Công điện 1102/CĐ-TTg 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Quyết định 4111/QĐ-BYT 2021 Tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, Quyết định 2626/QĐ-BYT Danh mục nhu cầu trang thiết bị của các Khu vực điều trị COVID-19, Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh, Quyết định 3646/QĐ-BYT: Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2
4 Quyết định 4111/QĐ-BYT 2021 Tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
PDF icon quyet-dinh-4111-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4111-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
26/08/2021
1. Đang hiệu lực
5 Công điện 1102/CĐ-TTg 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc
PDF icon cong-dien-1102-cd-ttg.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1102-cd-ttg.doc
Khác
23/08/2021
1. Đang hiệu lực
6 Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh
PDF icon quyet-dinh-1125.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1125.doc
1. Bộ Y tế
08/02/2021
1. Đang hiệu lực
7 Nghị quyết 86/NQ-CP 2021 các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
PDF icon nghi-quyet-86-nq-cp-chinh-phu.pdf
Microsoft Office document icon nghi-quyet-86-nq-cp-chinh-phu.doc
Khác
06/08/2021
1. Đang hiệu lực
8 Quyết định 4156/QĐ-BYT 2021 ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4156-qd-byt-bo-y-te.pdf
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
9 Quyết định 4159/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống bệnh dịch COVID-19
PDF icon quyet-dinh-4159-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4159-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
10 Quyết định 4158/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Phòng ngừa nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
PDF icon quyet-dinh-4158-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4158-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
11 Quyết định 4109/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4109-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4109-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
26/08/2021
1. Đang hiệu lực
12 Công điện 1242/CĐ-BYT 2021 chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
PDF icon cong-dien-1242-cd-byt.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1242-cd-byt.doc
1. Bộ Y tế
24/08/2021
1. Đang hiệu lực
Quyết định 3355/QĐ-BYT: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022
13 Công văn 897/BYT-MT hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
PDF icon cong-van-897-byt-mt.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-897-byt-mt.doc
1. Bộ Y tế
07/02/2021
1. Đang hiệu lực
Công văn 7020/BYT-MT 2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
14 Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19
PDF icon cong-van-6288-byt-mt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-6288-byt-mt-bo-y-te.doc
04/08/2021
1. Đang hiệu lực
Công văn 7020/BYT-MT 2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
15 Công văn 7020/BYT-MT 2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
PDF icon cong-van-7020-byt-mt.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-7020-byt-mt.doc
1. Bộ Y tế
25/08/2021
1. Đang hiệu lực
Công văn 5599/BYT-MT giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý bệnh nhân COVID-19, Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19, Công văn 897/BYT-MT hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
16 Quyết định 1444/QĐ-BYT hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19
PDF icon quyet-dinh-1444-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1444-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
29/03/2020
1. Đang hiệu lực
17 Quyết định 1616/QĐ-BYT hướng dẫn phân loại và lựa chọn trang phục phòng chống dịch Covid-19
PDF icon quyet-dinh-1616-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1616-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
08/04/2020
1. Đang hiệu lực
18 Quyết định 3802/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID-19
PDF icon quyet-dinh-3802-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-3802-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
10/08/2021
1. Đang hiệu lực
Quyết định 2995/QĐ-BYT Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID-19
19 Quyết định 4038/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4038-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4038-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
21/08/2021
1. Đang hiệu lực
20 Quyết định 3588/QĐ-BYT Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
PDF icon quyet-dinh-3588-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-3588-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
26/07/2021
1. Đang hiệu lực

Tham gia nhóm Zalo

https://zalo.me/g/isnnso259