Thông tư 43/2018/TT-BYT Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư này hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

1. Mã số
43/2018/TT-BYT
2. Cơ quan ban hành
1. Bộ Y tế
3. Ngày ban hành
Th12 26 2018
6. Trạng thái
1. Đang hiệu lực