Anh/Chị cho em hỏi về tiểu mục 5 của tiêu chí này được không ạ.

Trong phương pháp hướng dẫn đánh giá có ghi: Kiểm tra văn bản, quyết định, quy định của bệnh viện hướng dẫn không công khai các thông tin của người bệnh liên quan đến một số bệnh tật. Phỏng vấn người bệnh. Nhưng trong mục bằng chứng, kết quả thì có liệt kê một số bệnh tật (giang mai, lậu, HIV...)

Vậy cho em xin được phép hỏi: trong Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án đã có ghi về việc Nhân viên y tế tuyệt đối không được chia sẻ, để lộ bất cứ thông tin của người bệnh trong quá trình điều trị thay vì liệt kê một số bệnh tật. Như vậy tiểu mục này có được đánh giá là đạt hay không?

em xin cảm ơn!

Bình luận

Your profile picture

Xin chào bạn,

Về mặt thủ tục, giấy tờ như vậy là đảm bảo. Tuy nhiên để yêu cầu này để được triển khai trên thực tế cần được đưa vào các bảng kiểm giám sát tuân thủ.

Trân trọng

Documents/Media

jpg  249.8 KB
#0