Anh/chị cho em hỏi một số tiểu mục của tiêu chí C1.1

C1.1-2.4.Bệnh viện có xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ, trong đó có nêu số lượng người, vị trí cần bảo vệ, tần suất đi tuần

Trong hướng dẫn đánh giá có ghi rằng: 

-Có bản kế hoạch (hoặc đề án, phương án) trực bảo vệ.

- Trong bản kế hoạch này cần nêu rõ những vị trí nào cần người trực đủ 24/24 giờ, vị trí nào cần trực trong giờ hành chính, hoặc giờ cao điểm đông người bệnh, ví dụ buổi sáng tại khu khám bệnh, nhà xe…

- Bản kế hoạch có xác định rõ số nhân viên bảo vệ cần để trực đủ cho các vị trí.

+ Trong kế hoạch có nêu số nhân viên bảo vệ toàn thời gian, số người làm bán thời gian.

+ Bản kế hoạch có nêu rõ mỗi ca trực cần đi tuần bao lần, hình thức để giám sát nhân viên bảo vệ có đi tuần theo đúng lịch hay không. - Nếu bệnh viện ký hợp đồng thuê khóa công ty bảo vệ thì bản kế hoạch, phương án trực là một phần trong hợp đồng và cần cả 2 bên xác nhận.

Thực tế hằng năm tại bệnh viện đều đang sử dụng Hợp đồng bảo vệ bệnh viện để làm minh chứng, trong hợp đồng bảo vệ với đối tượng ngoài bệnh viện có ghi rõ đầy đủ chức năng , nhiệm vụ của bảo vệ bệnh viện, vậy thì đã có đạt được tiêu chí này hay không?