Các anh/ chị cho em hỏi, có bệnh viện anh/ chị nào chưa có tổ/ khoa dinh dưỡng, tiết chế thì xây dựng hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn như thế nào không ạ? Khoa tự xây dựng hay sao ạ?Vì chỗ em chưa tổ dinh dưỡng nên em thấy mới xây dựng HD gồm nhiều bệnh thường gặp theo form: 1. Vai trò của dinh dưỡng đối với bệnh đó;

2. Nguyên tắc thực hiện chế độ ăn;

3. Thức ăn nên dùng;

4. Thức ăn không nên dùng

Làm sao để có điểm khi chưa cử người đi học và sơ sở vật chất vậy ạ?

Bình luận

Your profile picture

Nếu hiện tại chưa có thì nên giao nhiệm vụ cho Phòng điều dưỡng làm đầu mối, tham mưu triển khai vấn đề này (chế độ ăn đối với từng diện bệnh......)để các Khoa lâm sàng thực hiện thống nhất với nhau. Điều dưỡng tại mỗi khoa sẽ có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn cho bênh nhân. Theo mình về lâu dài nên thành lập Tổ dinh dưỡng (có thể trực thuộc Phòng điều dưỡng) hoặc Phòng dinh dưỡng tùy theo quy mô của Bv, như vậy mới có hiệu quả thực chất. Vì dinh dưỡng đúng là phải với mỗi người bệnh (tính khẩu phần ăn cho từng bệnh nhân bệnh lý), chứ không dừng lại ở dinh dưỡng với diện bệnh. Bạn có thể nghiên cứu thêm Thông tư Số: 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 để tham mưu cho lãnh đạo.