Công văn liên quan Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Đang hiển thị 1-20/92
STT Tiêu đề Ban hành
1 Quyết định 5959/QĐ-BYT 2021 Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp
PDF icon quyet-dinh-5959-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-5959-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
31/12/2021
1. Đang hiệu lực
2 CÔNG VĂN 7316/BYT-MT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
PDF icon cong-van-7316-byt-mt.pdf
1. Bộ Y tế
03/09/2021
1. Đang hiệu lực
3 Công văn 1066/KCB-ĐD&KSNK V/v tăng cường đào tạo điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19
PDF icon file_20210904_083506_cv1066.kcb_._nhan_luc_dd_csnb.pdf
1. Bộ Y tế
31/08/2021
1. Đang hiệu lực
4 Công điện 1323/CĐ-BYT 2021 triển khai giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam
PDF icon cong-dien-1323-cd-byt.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1323-cd-byt.doc
1. Bộ Y tế
05/09/2021
1. Đang hiệu lực
5 Quyết định 4111/QĐ-BYT 2021 Tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
PDF icon quyet-dinh-4111-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4111-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
26/08/2021
1. Đang hiệu lực
6 Công điện 1102/CĐ-TTg 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc
PDF icon cong-dien-1102-cd-ttg.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1102-cd-ttg.doc
Khác
23/08/2021
1. Đang hiệu lực
7 Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh
PDF icon quyet-dinh-1125.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1125.doc
1. Bộ Y tế
08/02/2021
1. Đang hiệu lực
8 Nghị quyết 86/NQ-CP 2021 các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
PDF icon nghi-quyet-86-nq-cp-chinh-phu.pdf
Microsoft Office document icon nghi-quyet-86-nq-cp-chinh-phu.doc
Khác
06/08/2021
1. Đang hiệu lực
9 Quyết định 4156/QĐ-BYT 2021 ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4156-qd-byt-bo-y-te.pdf
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
10 Quyết định 4159/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống bệnh dịch COVID-19
PDF icon quyet-dinh-4159-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4159-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
11 Quyết định 4158/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Phòng ngừa nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
PDF icon quyet-dinh-4158-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4158-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
28/08/2021
1. Đang hiệu lực
12 Quyết định 4109/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4109-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4109-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
26/08/2021
1. Đang hiệu lực
13 Công điện 1242/CĐ-BYT 2021 chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
PDF icon cong-dien-1242-cd-byt.pdf
Microsoft Office document icon cong-dien-1242-cd-byt.doc
1. Bộ Y tế
24/08/2021
1. Đang hiệu lực
14 Công văn 897/BYT-MT hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
PDF icon cong-van-897-byt-mt.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-897-byt-mt.doc
1. Bộ Y tế
07/02/2021
1. Đang hiệu lực
15 Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19
PDF icon cong-van-6288-byt-mt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-6288-byt-mt-bo-y-te.doc
04/08/2021
1. Đang hiệu lực
16 Công văn 7020/BYT-MT 2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
PDF icon cong-van-7020-byt-mt.pdf
Microsoft Office document icon cong-van-7020-byt-mt.doc
1. Bộ Y tế
25/08/2021
1. Đang hiệu lực
17 Quyết định 1444/QĐ-BYT hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19
PDF icon quyet-dinh-1444-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1444-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
29/03/2020
1. Đang hiệu lực
18 Quyết định 1616/QĐ-BYT hướng dẫn phân loại và lựa chọn trang phục phòng chống dịch Covid-19
PDF icon quyet-dinh-1616-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-1616-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
08/04/2020
1. Đang hiệu lực
19 Quyết định 3802/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID-19
PDF icon quyet-dinh-3802-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-3802-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
10/08/2021
1. Đang hiệu lực
20 Quyết định 4038/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
PDF icon quyet-dinh-4038-qd-byt-bo-y-te.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-4038-qd-byt-bo-y-te.doc
1. Bộ Y tế
21/08/2021
1. Đang hiệu lực

Tập hợp các văn bản, công văn chỉ đạo từ các cơ quan quản lý liên quan đến Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh.