Cuốn sách này kể câu chuyện về những nỗ lực của một số lượng lớn những người hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề sai sót y khoa và quyết định áp dụng kiến thức, kỹ năng và trí tưởng tượng của họ vào giải pháp của nó.

Sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của họ đã giúp tôi có thể kể câu chuyện của họ. Tôi mãi mãi biết ơn sự hào phóng của họ và đặc ân về tình bạn của họ.

(Google translate)

* Link tải sách: https://tinyurl.com/jfnyrudc

* Nguồn: https://tinyurl.com/yuuwv9xp