1. Bất chấp những tiến bộ đáng kể về kiến thức và công nghệ y học trong nhiều thập kỷ, các vấn đề an toàn người bệnh vẫn còn phổ biến. Số ca tử vong ở Canada do các sự cố y khoa có thể tránh được đứng hàng thứ ba trong số những nguyên nhân gây tử vong, sau ung thư và bệnh tim, tương đương với ba chiếc máy bay phản lực đâm nhau mỗi tháng. Điều đó, thúc đẩy một yêu cầu ngày càng tăng là phải đưa kiến thức về an toàn người bệnh và cải tiến chất lượng vào giáo dục y tế và dịch vụ xã hội như một phương tiện để đạt được văn hóa an toàn người bệnh trong toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe.

2. Văn hóa an toàn cho bệnh nhân là một mô hình tổng hợp của các hành động và hành vi của cá nhân và tổ chức dựa trên niềm tin và giá trị được chia sẻ, cho phép các cá nhân và tổ chức liên tục tìm cách giảm thiểu khả năng gây hại cho bệnh nhân do quá trình chăm sóc. Văn hóa an toàn bệnh nhân được đặc trưng bởi sự lãnh đạo đích thực, thông tin liên lạc rộng rãi, kịp thời và nhanh chóng, tính minh bạch của thông tin, cũng như sự tham gia của bệnh nhân và gia đình.

Nguồn: https://tinyurl.com/y7m52ps9

Link tải sách: https://tinyurl.com/2zfh7psa