A1.1.1. Thiếu biển hiệu bệnh viện hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.

1. Thiếu biển hiệu bệnh viện hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.1
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Các góp ý

Your profile picture

test

Hướng dẫn

Ở đây chỉ chia sẻ cách triển khai và cách duy trì tiêu chí. Các thắc mắc vui lòng hỏi trong diễn đàn, không ghi ở đây.