A1.1.4. Giá tiền trông xe thu cao hơn giá theo các quy định hiện hành.

4. Giá tiền trông xe thu cao hơn giá theo các quy định hiện hành.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.4
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1

Góp ý cách triển khai, duy trì

Đăng nhập hoặc Đăng kí để góp ý

Hướng dẫn

Ở đây chỉ chia sẻ cách triển khai và cách duy trì tiêu chí. Các thắc mắc vui lòng hỏi trong diễn đàn, không ghi ở đây.