Công văn 1066/KCB-ĐD&KSNK V/v tăng cường đào tạo điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19

1. Mã số
1066/KCB-ĐD&KSNK
2. Cơ quan ban hành
1. Bộ Y tế
3. Ngày ban hành
Th8 31 2021
6. Trạng thái
1. Đang hiệu lực

Tham gia nhóm Zalo

https://zalo.me/g/isnnso259