Đang hiển thị 1-18/18
STT Tiêu đề Ban hành 7. Văn bản thay thế 8. Văn bản liên quan
1 Quyết định 5959/QĐ-BYT 2021 Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp
PDF icon quyet-dinh-5959-qd-byt.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-5959-qd-byt.doc
1. Bộ Y tế
31/12/2021
1. Đang hiệu lực
2 Quyết định 5053/QĐ-BYT: Về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”
PDF icon quyet-dinh-5053-qd-byt-thuc-hanh-truy-vet-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoi-bi-covid.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-5053-qd-byt-thuc-hanh-truy-vet-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoi-bi-covid.doc
1. Bộ Y tế
03/12/2020
1. Đang hiệu lực
3 Quyết định 7482/QĐ-BYT: Ban hành bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật
PDF icon quyet-dinh-7482-qd-byt-2018-bo-tieu-chi-chat-luong-danh-gia-muc-do-an-toan-phau-thuat.pdf
Microsoft Office document icon quyet-dinh-7482-qd-byt-2018-bo-tieu-chi-chat-luong-danh-gia-muc-do-an-toan-phau-thuat.doc
1. Bộ Y tế
18/12/2018
1. Đang hiệu lực
4 Công văn 76/KCB – QLCL&CĐT: V/v Hướng dẫn điều chỉnh bằng chứng đánh giá Tiêu chí D3.3
PDF icon cv_76_dieu_chinh_bang_chung_tc_d3.3_210118.signed.pdf
2. Cục KCB
22/01/2021
1. Đang hiệu lực
5 Công văn 16/KCB – QLCL&CĐT: V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2020
PDF icon cv_so_16_huong_dan_kt_dg_clbv_hlnb_nvyt.signed.pdf
2. Cục KCB
07/01/2021
1. Đang hiệu lực
6 Quyết định 5338/QĐ-BYT: Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020
PDF icon qd_5338_2020_byt_kiem_tra_danh_gia_chat_luong_bv_nam_2020.pdf
1. Bộ Y tế
23/12/2020
1. Đang hiệu lực
7 Công văn 5972/BYT-KCB: V/v Hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020
PDF icon cv_huong_dan_kt_dg_clbv_2020_201028signed_20201103013945977970.pdf
1. Bộ Y tế
11/03/2020
2. Hết hiệu lực
8 Quyết định 3936/QĐ - BYT: Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019
PDF icon qd_3936_ktdg_clbv_2019.pdf
1. Bộ Y tế
30/08/2019
2. Hết hiệu lực
9 Kế hoạch 1205/KH-BYT: Kiểm tra đổi mới phong cách thái độ, xanh sạch đẹp, chất lượng bệnh viện, ...hướng tới hài lòng người bệnh
PDF icon ke_hoach_so_1205kh-byt_ngay_23102019.pdf
Tập tin bang_cham_diem_2151-xanh_sach_dep-tai_chinh_cong_khai_0.docx, Microsoft Office document icon cv_huong_dan_kt_dg_clbv_hlnb_nvyt_2019_final.doc
1. Bộ Y tế
23/10/2019
2. Hết hiệu lực
10 Công văn 1606/KCB-QLCL&CĐT: Góp ý dự thảo Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thưởng Quốc gia Chất lượng Khám, chữa bệnh
PDF icon cv_xin_gop_y_gui_syt_giai_thuong_qg_chat_luong_kcb_201126.signed.pdf
Tập tin thong_tu_giai_thuong_qg_chat_luong_bv_201209_gui_gop_y_1.docx
2. Cục KCB
27/11/2020
2. Hết hiệu lực
11 Công văn 1534/KCB-QLCL&CĐT Cập nhật thông tin chung của bệnh viện năm 2018 trên phần mềm trực tuyến
PDF icon cv_1534_cap_nhat_phan_mem.pdf
2. Cục KCB
10/12/2018
2. Hết hiệu lực
12 Công văn 68 /KCB-QLCL&CĐT V/v báo cáo quy trình khám bệnh
PDF icon cv_68_-_cong_van_bao_cao_quy_trinh_kham_benh_200120.pdf
2. Cục KCB
21/01/2020
2. Hết hiệu lực
13 Công văn 6403/BYT-KCB Triển khai tích cực khảo sát hài lòng người bệnh và NVYT
PDF icon cv_6403_thuc_day_khao_sat_hlnb_nvyt.signed.pdf
1. Bộ Y tế
20/11/2020
1. Đang hiệu lực
14 Quyết định 4817/QĐ-BYT Ban hành “Ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”
PDF icon qd_ban_hanh_app_di_dong_khao_sat_hai_long_nb_va_nvyt.signed.pdf
1. Bộ Y tế
20/11/2020
1. Đang hiệu lực
15 Quyết định 3869/QĐ-BYT Quyết định Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế
PDF icon QĐ ban hành khảo sát HLNB, NVYT, PDF icon Phiếu KSHL NB Nội trú, PDF icon Phiếu KSHL NB Ngoại trú, PDF icon Phiếu KSHL NVYT, PDF icon Phiếu KSHL Người mẹ, PDF icon Phiếu KSHL Nuôi con bằng sữa mẹ, PDF icon Hướng dẫn thực hiện và phương pháp KSHL
Tập tin quyet_dinh_3869_ban_hanh_khao_sat_hai_long_nb_va_nvyt.docx, Microsoft Office document icon phuong-phap-khao-sat-hlnb_nvyt_qd_3869.doc
1. Bộ Y tế
28/08/2019
1. Đang hiệu lực
16 Quyết định 6858/QĐ-BYT Quyết Định Về Việc Ban Hành Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Việt Nam
PDF icon qd_bo_tieu_chi_chat_luong_benh_vien_viet_nam_2016_ban_hanh.pdf
Microsoft Office document icon bo-tieu-chi-chat-luong-benh-vien-viet-nam-nam-2016_-ban-chinh-thuc_kem_qd6858.doc
1. Bộ Y tế
18/11/2016
1. Đang hiệu lực
17 Thông tư 43/2018/TT-BYT Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
PDF icon thong_tu_43_su_co_y_khoa.pdf
Microsoft Office document icon 43_2018_tt-byt_366845.doc
1. Bộ Y tế
26/12/2018
1. Đang hiệu lực
18 Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám​, chữa bệnh tại bệnh viện
PDF icon thong-tu-19_2013.pdf
Microsoft Office document icon thong-tu-19_2013.doc
1. Bộ Y tế
12/07/2013
1. Đang hiệu lực