Giám sát hỗ trợ - Hướng dẫn Thiết kế và Triển khai Mạnh mẽ và Hệ thống giám sát hiệu quả

(Supportive Supervision - A Guide for Design and Implementation of Strong and Effective Supervision Systems)

1. Tài liệu hướng dẫn này được phát triển bởi đội ngũ nhân viên NASTAD Global có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực giám sát hỗ trợ để biên soạn tài liệu và tiêu chuẩn hóa phương pháp tiếp cận hỗ trợ giám sát của NASTAD Global, cung cấp tài liệu tham khảo cho việc thiết kế giám sát hỗ trợ và mở rộng quy mô cho các nhân viên và đối tác mới của NASTAD Global.

2. Giám sát hỗ trợ là một cách tiếp cận giám sát nhằm nhấn mạnh sự tư vấn, cùng nhau giải quyết vấn đề chung, giao tiếp hai chiều giữa người giám sát và những người được giám sát. Nó thúc đẩy việc thực hiện chương trình với chất lượng cao và giữ chân nhân viên bằng cách tăng cường các mối quan hệ trong một hệ thống, tập trung vào việc xác định và giải quyết các vấn đề, tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực, thúc đẩy các tiêu chuẩn cao, làm việc nhóm hiệu quả và tăng cường giao tiếp.

Link tải sách: https://tinyurl.com/3u7ud679

Tài liệu tham khảo khác:

https://ipc.unicef.org/sites/ipcfi/files/2019-06/UNICEF_Supportive_Super...

https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf

https://path.azureedge.net/media/documents/Guidelines_for_Supportive_Sup...

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACS924.pdf